Sundhedsmarkedsdag 2015

I 2015 afholdt Shared Care en Sundhedsmarkedsdag, hvor medarbejdere og psykisk sårbare borgere fra Psykiatrisk Center Glostrup og de 7 kommuner var inviteret.
På markedsdagen var der forskellige boder – fra bl.a. de kommunale socialpsykiatrier, Sikker psykiatri, Sundhedsfremmeenhed på Psykiatrisk Center Glostrup og Shared Care.

Markedsdagen skulle give både borgere og medarbejdere en viden om, hvilke sundhedsfremmende tilbud, der fandtes for den psykisk sårbare borger i de forskellige sektorer og skabe dialog mellem medarbejdere og borgere på tværs af sektor- og kommunegrænser.