Sundhedsfællesskabets materialer

Aktivitetsoversigt 2020

Aktivitetsoversigten giver et overblik over, hvilke aktiviteter Sundhedsfællesskabet udbyder, sted og tid for aktiviteterne samt hvordan man som borger tilmelder sig. Alle borgere fra de 4 kommuner i Sundhedsfællesskabet kan frit og gratis melde sig til de aktiviteter, de har lyst til.

Hent oversigt

Evalueringer

Evalueringer af projekter

Her finder du løbende evalueringer af Sundhedsfællesskabets arbejde. Der er udarbejdet en evaluering af et pilotprojekt om Fritidspas, som omhandler brobygning til det lokale foreningsliv. Rapporten samler resultaterne for perioden 2016-2018.

Evaluering af fritidspas 2019Evaluering af cykelløb 2014

Forløb

Her finder du noget materiale om vores forløb samt en trin for trin guide til kommunernes medarbejdere. Materialerne giver et overblik over, hvad et forløb består af, hvordan man indgangsætter et, og hvem der kan få et forløb.

Om ForløbTrin for trin guide

Shared Care rapport 2017

Her finder du den rapport, som Shared Care udgav i 2017. Rapporten giver et overblik over, hvad Shared Care. Den fremlægger opnåede resultater og fremtidig målsætninger.

Hent rapport

Alle materialer kan frit downloades, udprintes og deles af medarbejdere eller borgere i kommuner, bostedere, hospitaler eller lignende.