Projekter

Sundhedsfællesskabet udvikler og afprøver løbendende spændende initiativer og projekter. Følg med her på siden og læse om de mange projekter.

FRITIDSPAS

I det aktuelle projekt Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber kan psykisk sårbare voksne ansøge om et gratis kontingent til en lokal idrætsforening. Projektet er finansieret af Kulturministeriet.

Tidligere projekter

Motionsdans

Som supplement til Sundhedsfællesskabets brede vifte af aktivitetstilbud, har vi igangsat en rullende aktivitet, hvor underviseren tager ud i alle 4 kommuner en gang om ugen, i modsætning til de andre aktiviteter, der tilbydes fast i en kommune. Ideen bag indsatsen er at undersøge, om vi kan tiltrække flere borgere ved at lade aktiviteten komme til dem og ikke omvendt.

Madkursus

Vi afviklede et madkursus i 2016 for psykisk sårbare borgere, der gerne ville ud af huset og lære at lave mad sammen med andre. Ideen bag projektet kom fra et ønske fra borgerne om at udvide deres madvaner, samt få mere erfaring med at tilberede mad.

Sundhedsmarkedsdag

I 2015 afholdt vi en Sundhedsmarkedsdag, hvor medarbejdere og psykisk sårbare borgere fra Psykiatrisk Center Glostrup og de 7 kommuner var inviteret. Markedsdagen skulle give både borgere og medarbejdere en viden om, hvilke sundhedsfremmende tilbud, der fandtes for den psykisk sårbare borger i de forskellige sektorer og skabe dialog mellem medarbejdere og borgere på tværs af sektor- og kommunegrænser.

Fritidspas i psykiatrien

På vestegnen er der en gruppe af unge psykisk sårbare mellem 18-35 år, der ikke gør brug af det almene foreningsliv. Vi tror på, at fællesskabet i en forening kan virke normaliserende, antistigmatiserende og danne fundament for et sundt og aktivt liv. Vi har derfor igangsat et Fritidspas projekt, der skal bygge bro mellem foreningslivet og de psykisk sårbare.

Cykelrejse

Vi afholdte den succesfulde Vestegnen til Skagen tur i 2014, som forenende borgere og medarbejdere i deres fælles cykelrejse fra København til Skagen. Formålet var at vise for borgerne og medarbejderne, at de kunne sætte sig store mål – og nå dem.