Fritidspas i psykiatrien

Brobygning mellem unge psykisk sårbare og det lokale foreningsliv

På vestegnen er der en gruppe af unge psykisk sårbare mellem 18-35 år, der ikke gør brug af det almene foreningsliv. Vi tror på, at fællesskabet i en forening kan virke normaliserende, antistigmatiserende og danne fundament for et sundt og aktivt liv. Vi har derfor igangsat et Fritidspas projekt, der skal bygge bro mellem foreningslivet og de psykisk sårbare.

Vi søsatte projektet i 2017, hvor vi med hjælp af fritidsvejledere og kontingentstøtte har forsøgt at tilbyde unge psykisk sårbare en vej ind i det lokale foreningsliv. Disse unge har ofte ikke kontakt til foreningslivet, kan opleve det er skræmmende at komme ud i foreningskulturen og har ikke mulighed for at afsætte midler til kontingent.
Metoden har indtil nu vist sig at være en succes, da kombination af vejledning og økonomisk støtte i opstartsperioden har gjort det muligt at afprøve, om de unge borgere kan falde til i en forening, inden de selv skal investere i kontingent.

Gennem vores fritidspasordning har vi formået i 2017 at uddele 37 fritidspas til unge psykisk sårbare borgere. Borgerne er blevet tilmeldt 6-12 måneders betalt kontingent til alt fra bokseforeninger, rideklubber, fitness centre, danseklubber, skrivekursus og bueskydning m.m. Vi har ydermere betalt udstyr, hvis aktiviteten krævede specielt udstyr.
Vores formål med projektet er at undersøge, om fritidspas til unge psykisk sårbare kan bruges som en model for at bygge bro til det almene foreningsliv og derved øge antallet af unge psykisk sårbare, der er aktive i en forening.

Projektet er blevet evalueret ved hjælp af en ekstern evaluator, der blandt andet har undersøgt om metoden også fastholder de unge i foreningslivet. Evalueringen er nu afsluttet og du kan læse om resultaterne af projektet her.