Motionsdans

Hvad er Sundhedsfællesskabets rullende indsats?
Som supplement til Sundhedsfællesskabets brede vifte af aktivitetstilbud, har vi igangsat en rullende aktivitet, hvor underviseren tager ud i alle 4 kommuner en gang om ugen, i modsætning til de andre aktiviteter, der tilbydes fast i en kommune.
Ideen bag indsatsen er at undersøge, om vi kan tiltrække flere borgere ved at lade aktiviteten komme til dem og ikke omvendt. Vores danseinstruktør, som til daglig arbejder som støttekontaktperson i socialpsykiatrien i Albertslund Kommune, tager 12 onsdage i træk ud til alle fire kommuner samme dag og danser med borgerne i en halv times tid.

Hvad er ideen bag den rullende indsats? 
Med den rullende indsats ønsker vi desuden at bygge bro mellem kommunerne, og give borgerne mulighed for at møde borgere fra andre kommuner. Dertil foregår hver 8. og 12. gang i Glostrup, hvor alle deltagerne samles til fællesdans og efterfølgende hygge med kaffe/the og frugt.
Da aktiviteten startede op den 3. januar 2018, var det 3. gang den løb af stablen, hvilket taler til hvor stor en succes indsatsen har vist sig at være.
Borgerne bliver ved med at melde sig til danseholdet og fortæller, hvor glade de er, både for at aktiviteten kommer ud til dem, men også hvordan de oplever et større mod til at møde op til fællesdansen i Glostrup. Da de fleste af de tilmeldte borgere ikke er tilmeldt nogle af de andre aktiviteter i forvejen, har vi med denne indsats formået at få fat på borgere, der ikke ellers ville have opdaget Sundhedsfællesskabets muligheder. De lærer desuden hinanden at kende på tværs af kommunegrænser.

Sundhedsfællesskabets Motionsdans bliver ved med at begejstre borgere og medarbejdere og på nuværende tidspunkt, er der planer om at fortsætte successen og muligvis kunne tilbyde flere rullende aktiviteter fremover.